Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường các Gói thầu 3.26, 3.27 (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm – Hải Phòng)

Sáng ngày 28/3/2018, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường các Gói thầu 3.26 (xây dựng hệ thống đường hè nội bộ) và Gói thầu 3.27 (thi công xây dựng hầm đi bộ) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm – Hải Phòng.

Ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc kiểm tra công trường dự án

Tại công trường Gói thầu 3.26: Nhà thầu đã và đang tích cực tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc, triển khai thi công theo kế hoạch đã định. Nhiều hạng mục đạt khối lượng thi công theo yêu cầu như: Đào vét hữu cơ, đắp cát  K=0,95…

Đối với công trường gói thầu 3.27: Đến thời điểm hiện tại,  nhiều hạng mục đã hoàn thành từ 70% đến 90% khối lượng công việc theo hợp đồng như: Cọc BTCT ly tâm ứng suất trước PHC-400-Class A đạt 7.539,00/9.284,85; Ép cọc BTCT ly tâm ứng suất trước PHC-400-Class A đạt 73,728/92,843; Nối cọc ống BTCT đường kính cọc 4m, KT cọc D40, đất cấp I đạt 13,523/15,809 (Hầm đi bộ H5); …


Tổng giám đốc chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án

Sau khi kiểm tra thực địa, Tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án tại Văn phòng BĐH Công trường. Tổng giám đốc ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các đơn vị thi công thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần tập trung nhân lực, thiết bị, tiếp tục khắc phục những tồn tại, khó khăn, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công bên cạnh đó cần đặc biệt chú trọng công tác ATVSLĐ nhằm đáp ứng tiến độ chung của dự án cũng như đảm bảo chất lượng công trình.

antalya bayan escort
Free Porn