Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường các Gói thầu A2, A3 và B thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng

Sáng ngày 19/9/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn và lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường các gói thầu A2, A3, gói thầu B thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng.

Lãnh đạo TCT kiểm tra hạng mục trạm bơm An Đà thuộc Gói thầu A3

Tại công trường Gói thầu A2, các đơn vị thi công đã hoàn thành nhiều hạng mục theo tiến độ như: thảm asphalt đường, vỉa hè tại phân đoạn AKH 159-215; phần cống hộp AKH Bạch Đằng 5 tại Phân đoạn AKH27-81…,  nhiều hạng mục khác đang được tích cực triển khai như: hệ thống thoát nước, khuôn đường, thảm asphalt tại phân đoạn AKH 27-81,…


Tại công trường Gói thầu A2

Đối với gói thầu A3, đến thời điểm này, công trình Trạm bơm An Đà đã hoàn thành phần bể bơm, phần cơ khí, nhà điều hành, cổng, tường rào; công trình Trạm bơm Chợ Hàng đã hoàn thành hạng mục bể bơm, nhà điều hành, nhà trạm điện, hệ thống hào cáp; công trình Trạm bơm Kiều Sơn đã hoàn thành thi công phần bể bơm,… các hạng mục khác cũng đang được tích cực thi công nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Sáng cùng ngày, Tổng giám đốc đã kiểm tra công trường gói thầu B, hiện nay công trình đã hoàn thành thi công đạt 95% khối lượng công việc. Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại hoàn thành bàn giao công trình theo kế hoạch.


Tổng giám đốc kiểm tra, chỉ đạo công tác thi công tại công trường Gói thầu B

Chỉ đạo tại công trường các dự án, Tổng giám đốc đã ấn định các mốc tiến độ cụ thể cho các đơn vị thi công và yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị nhằm đạt được mục tiêu chung là hoàn thành tiến độ thi công theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình. Mặt khác cần đặc biệt chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động./.