Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Công trình Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ

Sáng 05/4/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường công trình cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ.

Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường dự án

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục thi công đã và đang được Ban điều hành dự án cùng các đơn vị thi công thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ yêu cầu cũng như chất lượng công trình và an toàn vệ sinh lao động. Công tác cọc khoan nhồi cơ bản hoàn  thiện (đã hoàn thành 60/62 cọc), công tác ép cọc sàn giảm tải hai đầu mố cầu đã hoàn thành ép 213 tim/294 tim cọc; hoàn thành đổ bê tông 02 trụ cầu đầu tiên, đang thi công móng các trụ cầu và đến ngày 15/4 hoàn thành công tác đổ bê tông các trụ cầu.


Các trụ cầu đầu tiên được hình thành

Kiểm tra tại công trường, Tổng giám đốc biểu dương tinh thần quyết tâm, phấn đấu thi công ngày đêm để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án của CBCNV Ban ĐHDA và các đơn vị thi công, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công tiếp tục duy trì thi công 03 ca liên tục. Đặc biệt, Tổng giám đốc yêu cầu đơn vị thi công tăng cường công tác an toàn – vệ sinh lao động tại công trường, theo đó công tác ATVSLĐ cần phải được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định, có hình thức xử phạt nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm, đồng thời khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc giao các mốc tiến độ cụ thể đối với từng hạng mục và yêu cầu đơn vị thi công tập trung hoàn thành đúng tiến độ.


Thi công cốt thép móng các trụ cầu


Thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực quanh công trường dự án

antalya bayan escort
Free Porn