Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Công trình Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ

Chiều 31/3/2017 ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường công trình cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ

Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo công tác thi công tại công trường

Đến hiện tại, mọi công tác triển khai tại công trường đã và đang được Ban điều hành dự án cùng các đơn vị thi công thực hiện rất tốt, đáp ứng tiến độ yêu cầu, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn vệ sinh lao động. Hai trong số các trụ cầu đã hoàn thành đổ bê tông phần móng, đang triển khai công tác thép trụ cầu; cùng với đó là triển khai thi công phần móng các trụ cầu khác.

Chỉ đạo tại công trường, Lãnh đạo Tổng công ty biểu dương tinh thần quyết tâm, cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Ban điều hành dự án và các đơn vị thi công đã vượt qua nhiều khó khăn về mặt bằng, điều kiện thi công phức tạp,… đã duy trì thi công 3 ca suốt ngày đêm để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.


Triển khai công tác thép cho các trụ cầu đã hoàn thành phần móng

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn