Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2

Sáng ngày 25/3/2017, Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Khải cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công trường Gói thầu ICB/04 thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn 2.

Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra thực địa dự án

Gói thầu ICB/04: xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thành phố Thủ Dầu Một. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE). Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 953 tỷ đồng, thời gian thi công là 26 tháng.

Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương nhằm cải thiện chất lượng sông Sài Gòn thông qua việc phát triển hệ thống thu gom nước thải khu vực Thủ Dầu Một và một nhà máy xử lý nước thải cho xã Thuận An và góp phần cải thiện điều kiện sống cho các khu vực nói trên cũng như khu vực hạ lưu sông Sài Gòn (TP.HCM). Giai đoạn 2 của dự án tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) có diện tích xấp xỉ 900ha.

Đến thời điểm này, khối lượng thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng. Dự kiến trung tuần tháng 4/2017 sẽ triển khai tổng cộng 15 mũi thi công so với 7 mũi trong những ngày đầu thi công nhằm đẩy nhanh khối lượng thi công hơn nữa.

Tại công trường dự án, Tổng Giám đốc đã biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của Ban điều hành dự án và đơn vị thi công đã nhanh chóng tập trung lực lượng triển khai thi công theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ thi công tối thiểu 2 tháng so với tiến độ đã ký với Chủ đầu tư (hoàn thành tất cả các công tác trước ngày 15/3/2019).

Để đảm bảo hoàn thành tốt các gói thầu, Tổng giám đốc yêu cầu đơn vị thi công cần khẩn trương khắc phục những điểm còn tồn tại hạn chế, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn