Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng đường 62m kéo dài, đoạn từ khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương đi huyện Gia Lộc

Chiều ngày 23/01/2018, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Vũ Thành Phong và các lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường Gói thầu số 20: Xây dựng đoạn tuyến nối từ đường 62m kéo dài đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (giai đoạn 1) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường 62m kéo dài, đoạn từ khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương đi huyện Gia Lộc.

Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra tại công trường dự án

Đến thời điểm này, nhiều hạng mục thi công của gói thầu đã được hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu như: Đường XLĐY đắp gia tải Km5+700 – Km5+900; toàn bộ nền đường XLĐY đắp gia tải Km5+900 – Km6+070; cống hộp Km5+945; đào thông kênh và đang lắp đặt tấm lát mái kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng; thi công cống hộp lớn BxH=4x3m-Km5+746 (đã thông mương); toàn bộ phần nền đường và đang thi công lớp móng CPĐD loại II tuyến chính từ Km3+900 – Km5+100; thảm xong và sơn vạch tim đường hoàn trả ĐT393 Km0+00 – Km0+600… nhiều hạng mục khác cũng đang được tích cực thi công như: Đắp vật liệu dạng hạt 2 bên thân cống hộp lớn Km5+076; lớp móng đường CPĐD loại II từ Km5+130 – Km5+700…

Tại công trường, Tổng giám đốc biểu dương tinh thần tích cực, chủ động khắc phục khó khăn của các đơn vị thi công trong việc triển khai thi công công trình, đồng thời Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị chú trọng hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là các biển báo an toàn trên công trường, mặt khác, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình.

antalya bayan escort
Free Porn