Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ U19 Lam Sơn, công trình Trung tâm chính trị – hành chính quận Hồng Bàng

Sáng ngày 19/7/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty, Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn An, Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn và lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường Dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ U19 Lam Sơn và công trình Trung tâm chính trị – hành chính quận Hồng Bàng.

Tại Dự án đầu tư xây dựng lại Chung cư cũ U19 Lam Sơn, hầu hết các hạng mục đã và đang hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu như: Lắp đặt cốp pha, cốt thép sàn tầng 5; xây tường tầng 2, xây trát tầng 1; thi công điện nước, cứu hỏa tầng 1, tầng 2; lắp đặt giáo an toàn ngoài nhà. Trong tháng 7/2017, đơn vị thi công tiếp tục hoàn thành toàn bộ phần khung cứng bao gồm cả tum; xây, lắp đặt điện nước xong tầng 1, tầng 2 và 50% khối lượng xây tầng 3; trát trong xong tầng 1; 50% khối lượng tầng 2; hoàn thành một phòng mẫu tại tầng 2.


Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trình U19 Lam Sơn

Tại công trình Trung tâm chính trị – hành chính quận Hồng Bàng, đến thời điểm này, các hạng mục đang được tích cực hoàn thiện, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.


Công trình Trung tâm chính trị – hành chính quận Hồng Bàng đang trong giai đoạn hoàn thiện

Kiểm tra công trường các dự án, Tổng giám đốc biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị chú trọng hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình./.