Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường gói thầu A2, gói thầu A3

Sáng ngày 15/6/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường gói thầu A2, A3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng.Tổng giám đốc chỉ đạo công tác thi công tại công trường dự án

Tại công trường Gói thầu A2, các hạng mục đã hoàn thành cơ bản đáp ứng tiến độ, các hạng mục còn lại đang tích cực được triển khai.

Tại công trường Gói thầu A3, đến thời hiện tại, công trình Trạm bơm An Đà đã nhận đủ mặt bằng thi công, hạng mục tường bao đã thi công đạt 70% khối lượng, nhiều hạng mục đã hoàn thành như nhà điều hành, bể bơm chìm; ngoài ra, tại công trình Trạm bơm Chợ Hàng, nhiều hạng mục đang tích cực thi công như nhà điều hành, đường nội bộ cảnh quan…nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu.


Tổng giám đốc chủ trì cuộc họp giao ban với các đơn vị thi công

Sau khi kiểm tra thực địa, tại cuộc họp giao ban với Ban điều hành dự án cùng các đơn vị tham gia thi công. Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị cần tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhanh chóng hoàn thành các hạng mục còn lại để hoàn thiện các Gói thầu của dự án bàn giao cho Chủ đầu tư theo yêu cầu. Bên cạnh đó cần chú trọng hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động và đảm bảo các yêu cầu về kỹ-mỹ thuật, chất lượng công trình.