Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường gói thầu B

Sáng ngày 05/7/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường gói thầu B (Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm – Dự án Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1).

Tổng giám đốc chỉ đạo công tác thi công tại công trường Gói thầu B

Đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành thi công từ 90% – 95% khối lượng các hạng mục: San lấp mặt bằng; cọc BTCT; các bể xử lý như bể điều hòa, bể xục khí, bể khử trùng,…; Các hạng mục khác cũng đang khẩn trương thi công như: nhà điện, nhà hóa chất, nhà thổi khí, trạm bơm bùn sơ cấp, nhà kho và xưởng, …


Tổng giám đốc chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ tại VP BĐH công trường Gói thầu B

Chỉ đạo tại công trình, Tổng giám đốc đã ấn định các mốc tiến độ cụ thể cho từng hạng mục và yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục còn lại theo mốc tiến độ đề ra, đảm bảo tiến độ chung của dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. Cùng với yêu cầu phải đảm bảo tiến độ, Tổng giám đốc nhấn mạnh các đơn vị thi công cần đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và chất lượng công trình.

antalya bayan escort
Free Porn