Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Gói thầu CW2 – Nâng cấp Nhà máy nước An Dương thuộc Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2)

Sáng ngày 05/4/2018, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc cùng Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn An và lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường Gói thầu CW2 – Nâng cấp Nhà máy nước An Dương thuộc Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2).

Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Khải kiểm tra và chỉ đạo công tác thi công tại công trường dự án

Được khởi công từ ngày 05/01/2018, qua 03 tháng tích cực triển khai thi công, đến hiện tại Tổng công ty đã thực hiện khối lượng công việc đạt 15,7% giá trị hợp đồng, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu. Nhiều hạng mục đáp ứng tốt tiến độ yêu cầu như: cụm bể lắng 1, 2; ngăn tiếp nhận, buồng phân chia lưu lượng, nhà hóa chất…; công tác ép cọc đại trà được đẩy nhanh tiến độ: cụm bể lọc 2 lớp đạt 141/288 tim cọc; cụm trạm bơm nước sạch, trạm bơm rửa lọc, phòng điều khiển, trạm biến áp đạt 18/115 tim cọc; hoàn thành 60% bê tông bản đáy bể số 1, 25% bản đáy bể số 2; đổ giằng móng nhà hóa chất; thực hiên công tác trình duyệt và đặt hàng ống thép về công trường; lập biện pháp, kế hoạch thi công các hạng mục ống ngầm phối hợp với bên xây dựng để lắp đặt, kết nối….

Tại công trường, Tổng giám đốc biểu dương tinh thần tích cực, chủ động khắc phục khó khăn của các đơn vị thi công trong việc triển khai thi công công trình, đồng thời Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị chú trọng hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động, hoàn thiện hệ thống các biển báo trên công trường, mặt khác phối hợp chặt chẽ với đối tác liên danh Công ty Salcon (Malaysia) để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình.

antalya bayan escort
Free Porn