Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra tiến độ thi công gói thầu NT-1.5B tại Nha Trang.

Ngày 13/6/2013, Phó Tổng giám đốc Phạm Quang Tường, Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn đã kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục Gói thầu NT-1.5B thuộc Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án TP Nha Trang.
Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban điều hành dự án Gói thầu NT-1.5B báo cáo tình hình thực trạng thi công dự án thời gian qua và ý kiến phát biểu của các đơn vị thi công, Phó Tổng giám đốc đã chỉ đạo Ban điều hành dự án và các đơn vị thi công cần tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Với quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Phó Tổng giám đốc yêu cầu:

Ban điều hành dự án tiếp tục phối hợp tốt với Chủ đầu tư, Tư vấn QLDA, Tư vấn giám sát để kiểm soát chất lượng, kỹ – mỹ thuật công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác xử lý kỹ thuật và các vấn đề khác liên quan đến dự án tại hiện trường; cùng các đơn vị thi công tập trung cao độ cho nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Yêu cầu Công ty CPXD – ĐTPT Bạch Đằng 15 khẩn trương đề ra các giải pháp huy động tối đa nguồn nhân lực, vật tư để hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo tiến độ đã được Ban quản lý giao như: Các tuyến cống tròn trên đường 22, đường 28, thi công kết cấu trạm bơm; tuyến cống hộp 3x2m trên đường 28 (bao gồm cả phần phát sinh xử lý nền đất yếu), hướng thi công từ đường Lê Hồng Phong tiến lại đê.

Tăng cường nhân lực thi công tại dự án, giao Chi nhánh Đà Nẵng huy động lực lượng tổ chức thi công hạng mục cống hộp 3x2m trên đường 22 (khoảng 325m dài) và các phần phát sinh khác. Đồng thời Ban điều hành dự án đề xuất phương án tăng thêm 01 mũi thi công phần cống hộp trên đường 28.

Tập trung hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán. Các đơn vị cần thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, v.v.., nhằm giữ vững uy tín và phát triển thương hiệu của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

antalya bayan escort
Free Porn