Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thăm và tặng quà chúc Tết CBCNV các Ban điều hành dự án và các đơn vị thành viên của Tổng công ty

Trong các ngày từ 28/01/2013 đến 06/02/2013 Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đi thăm và tặng quà chúc Tết CBCNV làm việc tại các Ban điều hành dự án và các đơn vị thành viên của Tổng công ty nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Quý Tỵ – 2013.
Một số hình ảnh Lãnh đạo Tổng công ty tặng quà chúc Tết CBCNV các đơn vị, BĐH dự án: