Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019

Sáng ngày 01/3/2019, tại Trụ sở Cơ quan – Tòa nhà Bạch Đằng (số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng), Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Lễ phát động thi đua lao động sản xuất nhằm động viên CBNV từ Ban Tổng Giám đốc; các Ban, Phòng chức năng; các Ban dự án; các Công ty con phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng lực thi đua lao động sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty. Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTĐKT Tổng công ty đã dự và phát biểu chỉ đạo.
Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTĐKT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký Giao ước thi đua

Sau khi thoái 100% vốn Nhà nước (tháng 6/2018), Tổng công ty đã thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, mở rộng ngành nghề kinh doanh với định hướng chiến lược kinh doanh mới. Năm 2019 là năm bản lề, tập thể Ban lãnh đạo, CBNV có niềm tin lớn về bước chuyển mình mạnh mẽ của Tổng công ty. Trong không khí phấn khởi của buổi lễ; với sự đoàn kết, nhất trí cao, tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV các Ban, Phòng chức năng Tổng công ty; các Ban dự án; các Công ty con đã cam kết quyết tâm thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các nội dung thi đua đã đăng ký, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty.

Đại diện Ban lãnh đạo, các Ban Tổng công ty ký Giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của HĐQT Tổng công ty

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thi đua, ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTĐKT thay mặt lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, CBNV trong thời gian qua. Chủ tịch nhấn mạnh việc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2019 có ý nghĩa rất lớn, là bước chuyển mình mạnh mẽ của Tổng công ty, khẳng định chiến lược kinh doanh đúng đắn, mở ra một chương mới cho sự phát triển lớn mạnh hơn nữa của Tổng công ty. Với sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo; CBNV các Ban, Phòng chức năng Tổng công ty; các Ban dự án và các Công ty con thể hiện bằng việc ký cam kết “Giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019”, Chủ tịch tin tưởng Tổng công ty sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Đại diện các Phòng chức năng Tổng công ty ký Giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Ban Lãnh đạo Tổng công ty
Đại diện các Ban dự án ký Giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Ban Lãnh đạo Tổng công ty
Đại diện các Ban, Phòng chức năng, Ban dự án phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký
Toàn cảnh Lễ ký Giao ước thi đua