Luật Khoáng sản không quy định cấp giấy phép chế biến khoáng sản riêng biệt

Về thủ tục xuất khẩu đá xây dựng, Theo Vụ VLXD – Bộ Xây dựng : Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (viết tắt là Thông tư 18),..

..thì đá xây dựng được phép xuất khẩu khi đảm bảo
điều kiện và tiêu chuẩn sau: Đá xây dựng xin xuất khẩu không thuộc các mỏ tại các
tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đá xây dựng đã qua chế biến (nghiền, sàng phân
loại cỡ hạt có kích thước
60 mm). Giấy phép khai thác đá xây dựng còn hiệu lực tại thời
điểm khai thác.


Nhà máy sản xuất
bột đá siêu mịn VIETRANCIMEX tại Nghệ An

Luật Khoáng sản
hiện hành không quy định cấp giấy phép chế biến khoáng sản riêng biệt. Tại khoản
7. Điều 2 của Luật này quy định như sau: “Khai thác khoáng sảnlà hoạt động nhằm
thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan”. Như vậy,
doanh nghiệp khi xuất khẩu phải kèm theo giấy phép khai thác còn hiệu lực tại
thời điểm khai thác.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn