Nhà máy Proconco Hải Phòng

Cũng trong thời gian này, kế hoạch dự kiến xây dựng một nhà máy mới ở Khu Vực miền Bắc đã khẩn trương được tiến hành nghiên cứu thăm dò, công súât nhà máy ConCò ở Khuyến Lương Hà Nội đã chạy hết công suất nhưng không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
Đình Vũ là lưa chọn tối ưu cho sự ra đời của Nhà Máy thức Ăn Gia Súc thứ hai ở Miền Bắc, Nhà Máy ConCò mới nằm trong trong khu công nghiệp Đình Vũ bên dòng sông Cấm, Thành Phố Hải Phòng.

Thế mạnh của các nhà máy sản xúât thức ăn gia súc Con Cò là đều nằm bên các dòng sông lớn, rất thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hoá và nguyên liệu… Nhà máy Biên Hoà nằm bên Sông Đồng nai, Nhà Máy cần Thơ nằm bên bờ sông Hậu Giang, Nhà Máy Khuyến Lương năm bên bờ Sông Hồng và Nhà Máy Đình Vũ nằm bên bờ dòng sông Cấm, điều này chỉ có PROCONCO mới có được lợi thế cạnh tranh về chi phí vận chuyển và logistic.Sản lượng Proconco ngày không ngừng tăng trưởng và tiến lên dẫn đầu thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.