Phát huy tối đa tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu (Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng tái cơ cấu để tăng sức cạnh tranh)

Sau 1 quá trình triển khai thực hiện đề án cổ phần hóa DN theo chủ trương tái cơ cấu DNNN của Chính Phủ.Ngày 05/7/2014 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ I, Đây là bước khởi đầu, đánh dấu sự thành công trong việc tái cơ cấu của DN và là “bước ngoặt” trong việc đổi mới mô hình hoạt động của DNNN sang mô hình Công ty cổ phần. Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mớii, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã kịp thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2019, đưa ra định hướng và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng 1 cách bền vững.
Nền móng vững chắc

Trước
thực trạng khó khăn chung do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đầu tư
công thắt chặt, thị trường BĐS đóng băng khá dài, do vậy các DN trong
ngành xây dựng luôn phải đối mặt với rất nhiều thách thức, BDCC cũng
không nằm ngoài thực trạng trên. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết tâm
của tập thể,trong những năm qua, BDCC  luôn tăng trưởng bình quân đạt
mức từ 6 –  10%/năm.Riêng 6 tháng đầu năm 2014, BDCC vẫn đảm bảo mức
tăng trưởng khá, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, thu nhập trung
bình của cán bộ công nhân viên đạt hơn 5 triệu đồng/tháng.

Để
có được kết quả khả quan trên, BDCC đã nỗ lực mở rộng thị trường, nâng
cao chất lượng điều hành, quản lý các dự án xây lắp, tái cơ cấu tài
chính và tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức Tổng Công ty và các Công ty
thành viên.

Thời gian qua, BDCC đã chú trọng công tác tiếp thị và
đấu thầu, tập trung ưu tiên các công trình thuộc lĩnh vực thế mạnh của
Tổng công ty và thị trường tiềm năng như : các dự án hạ tầng, giao
thông, môi trường, đô thị tại các tỉnh thành như Hải Phòng, Đà Nẵng,
Quảng Ninh…, các công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật có quy mô
lớn (nhiệt điện, dầu khí, hóa chất, giao thông, môi trường, hạ tầng các
khu công nghiệp), dự án có nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế… Trong năm
2014, BDCC quán triệt việc tập trung, nắm, bám một số dự án lớn, trọng
điểm có cơ hội trúng thầu cao như Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và một số dự án khác có nguồn vốn ODA, FDI trên
toàn quốc.

Mặt khác, BDCC đã liên tục đổi mới phương án tổ chức
và nâng cao chất lượng trong công tác đấu thầu. Đồng thời để nâng cao
năng lực xây dựng, học tập công nghệ của quốc tế, BDCC đang xây dựng
phương án mở rộng liên danh, liên kết với các tập đoàn trong nước, nước
ngoài để nâng cao năng lực đấu thầu.

Để giữ vững vị trí là nhà
thầu xây lắp hàng đầu Việt Nam thì việc nâng cao hiệu quả chất lượng
điều hành, quản lý các dự án xây lắp là điều kiện tiên quyết, do vậy,
BDCC đã tập trung huy động đủ nhân lực, đầu tư thiết bị, công nghệ xây
dựng, cung cấp kịp thời vật tư, nguồn vốn thi công để đảm bảo tiến độ,
chất lượng, an toàn lao động tại các dự án của Tổng công ty đang thực
hiện. Trong đó, đẩy mạnh thi công, bàn giao sớm một số dự án lớn, trọng
điểm theo đúng tiến độ đã cam kết như Nhà máy phân bón DAP2 – Lào Cai,
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, đường 5 kéo dài…

Khẳng định tầm
quan trọng và cần thiết của công tác tái cơ cấu của DN trong thời kỳ
mới, Ông Lê Trung Kiên- Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng
chia sẻ: “ Quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh là để đảm
bảo sự ổn định, lâu dài và nâng sức cạnh tranh của DN,  muốn tạo dựng
được vị trí vững chắc trên thương trường thì chữ “tín” luôn phải được
đưa lên hàng đầu…”  Bên cạnh đó, BDCC đã xây dựng kế hoạch tài chính
gắn liền với tiến độ thi công các dự án xây lắp và đầu tư. Ông Kiên cho
biết thêm: “Đây chính là nét mới trong kinh doanh theo cơ chế thị trường
nhằm đảm bảo cân đối, kịp thời vốn đối với từng dự án cụ thể. Đồng thời
tăng cường công tác kiểm soát và quản lý đối với người đại diện phần
vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết để quản lý hiệu
quả việc sử dụng vốn, triển khai việc thực hành tiết kiệm theo chỉ đạo
của Chính phủ, BDCC đã quản lý, giám sát chặt chẽ chi phí của toàn hệ
thống từ Cơ quan Tổng công ty, các ban điều hành, các đơn vị thành viên,
ban quản lý các dự án nhằm tiết giảm chi phí, bảo toàn và phát huy tối
đa tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu”.

Giải pháp khả thi

Trên
cơ sở thực hiện phương hướng, chủ trương của Chính phủ trong nỗ lực đổi
mới và cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
để tạo ra nền hành chính công minh bạch tạo tiền đề thuận lợi cho việc
thu hút vốn đầu tư đặc biệt cho lĩnh vực phát triển hạ tầng, BDCC đã xây
dựng 6 nhóm giải pháp để Tổng Công ty phát triển ổn định và bền vững
trong giai đoạn 2014 – 2019. Trong đó, nổi bật là giải pháp trong lĩnh
vực xây lắp, quản lý điều hành dự án, đầu tư – tài chính.

Đối với
lĩnh vực xây lắp, BDCC sẽ tập trung mọi nguồn lực tham gia đấu thầu có
trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, phân
tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh
tranh và có lãi. Để giữ vững và phát triển thương hiệu trên thị trường,
BDCC luôn đặt mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật
công trình và thực hiện đúng các cam kết với chủ đầu tư. Đồng thời, Tổng
Công ty sẽ hướng tới đa dạng hoá hình thức nhận thầu, các hình thức hợp
đồng để nâng cao doanh thu và lợi nhuận, liên danh, liên kết với các
đối tác nước ngoài, các nhà thầu EPC, chú trọng tiếp thị, đấu thầu các
dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp; các hợp đồng EPC, chìa
khóa trao tay, các hợp đồng BT, BOT.

Nhóm giải pháp quản lý, điều
hành các dự án xây lắp được đặc biệt quan tâm với những yêu cầu chi
tiết như huy động nhân lực, thiết bị thi công, bảo đảm thi công đạt yêu
cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Trong đó, lập hệ thống
quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây
dựng, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận về quản lý chất
lượng công trình xây dựng. Duy trì giao ban tháng trên các công trình
trọng điểm nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại công trường,
đột phá các mũi, khâu trọng yếu, phát huy tối đa phương tiện thiết bị và
nhân lực thi công nhằm đáp ứng tiến độ…

Về Đầu tư,  BDCC coi
trọng việc áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, thân thiện với môi
trường để nâng cao năng suất lao động, chú trọng đến các dự án nhà ở xã
hội, hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng nhà ở dân dụng, đầu
tư các dự án hạ tầng, giao thông theo hình thức BOT, BT, PPP… chuyên
nghiệp hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Trong
lĩnh vực tài chính, BDCC sẽ tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu tài
chính theo đề án do Bộ Xây dựng phê duyệt để nhanh chóng thoái vốn theo
lộ trình tại các đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Mặt khác,
tập trung huy động, khai thác vốn từ các tổ chức tín dụng, các cổ đông,
các đối tác chiến lược… để tăng thêm nguồn lực về tài chính.

Trần Kỳ
Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam