Quyết định công nhận Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 24/7/2012, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã trao Quyết định công nhận Ban chấp hành lâm thời cho Công đoàn Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng,…

Ngày
24/7/2012, đồng chí Đoàn Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã trao Quyết định công nhận Ban
chấp hành lâm thời cho Công đoàn Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành
phố Đà Nẵng, đồng thời giao nhiệm vụ cho BCH lâm thời. Căn cứ vào tình hình sản
xuất kinh doanh và điều kiện thực tế của đơn vị, BCH lâm thời chủ động xây dựng
chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên BCH, quan tâm
đặc biệt đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn bộ phận, tổ
công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xây dựng mối
quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ , thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức
công đoàn để thực sự là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên và người lao động; nâng
cao uy tín của tổ chức Công đoàn.


Đ/c Chủ tịch trao quyết định công nhận BCH lâm thời và trao quà cho CNVC
Chi nhánh TCT tại thành phố Đà Nẵng.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn