Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Sáng 01/10/2012, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Tổng công ty:

1. Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng: Điều động và bổ nhiệm ông Lưu Quang Bôn – Kỹ sư Xây dựng, Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201; đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, kể từ ngày 01/10/2012.

2. Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng: Điều động và bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng, Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng; đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, kể từ ngày 01/10/2012.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn