Quyết định thành lập Công ty Cổ phần Bạch Đằng 15

Ngày 15 tháng 6 năm 2010, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 632/QĐ-BXD, quyết định chuyển Công ty Xây dựng – Vật tư và Vận tải thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thành Công ty Cổ phần Bạch Đằng 15.

antalya bayan escort
Free Porn