Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008

Ngày 8/10/2008 Tổng Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2008, triển khai nhiệm vụ quý IV/2008. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trần Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đ/c Nguyễn Tiến Thành – Tổng Giám đốc, các đ/c Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, trưởng các phòng ban, chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty các đ/c Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các Công ty con, Công ty liên kết.
Sau khi nghe phát biểu của đ/c Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm. Theo đó giá trị sản xuất kinh doanh 9 tháng đạt 2.405,323 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2007; Tổng doanh thu đạt 1.663,691 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ năm 20007; Nộp ngân sách 45,480 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2007; Thu hồi vốn đạt 1.147,584 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2007.

Tổng giá trị hợp đồng năm 2008 (chuyển tiếp + ký mới): 2.865,248 tỷ đồng; trong đó Tổng Công ty ký 1.397,382 tỷ đồng, Các đơn vị ký 1.467,866 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ quý IV/2008, Lãnh đạo các đơn vị, các cá nhân được giao quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty cần cố gắng hơn nữa để kiên quyết hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD đã đặt ra, tạo đà hoàn thành kế hoạch năm theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

antalya bayan escort
Free Porn