Sớm hoàn thành đề án sử dụng xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ GTVT sớm hoàn thành Đề án sử dụng xi măng trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng yêu
cầu Đề án sử dụng xi măng trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông cần nêu rõ tiêu
chí loại đường giao thông sử dụng bê tông xi măng, phương án huy động vốn và các
cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng xi măng trong xây dựng kết cấu hạ tầng
giao thông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8/2012.

Phó Thủ tướng
giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách
ưu đãi và dự án thí điểm cụ thể việc sử dụng xi măng trong xây dựng kết cấu hạ tầng
giao thông.

Tháng 3/2012, Bộ GTVTvà
Bộ Xây dựng đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hành động về sử dụng xi măng
trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Ngành giao thông
sẽ tiến hành lựa chọn nghiên cứu thí điểm làm đường bê tông xi măng trên mọi loại
đường bao gồm cả đường cao tốc, đường nông thôn, nhằm hoàn thiện và rút kinh
nghiệm, làm chủ công nghệ thiết kế, thi công khai thác mặt đường bê tông xi măng
ở Việt Nam.

Được biết, đường
bê tông xi măng có ưu thế vượt trội, tuổi thọ của đường cao hơn hẳn đường bê tông
nhựa.

Bộ Khoa học Công
nghệ cho biết, đường bê tông xi măng không phải là mới ở Việt Nam. Trước đó, từ
những năm 1970, con đường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc đã được làm bằng bê tông xi măng
và sau hơn 30 năm đến nay vẫn tốt, nhiều nước trên thế giới đều sử dụng xi măng
trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn