Tập đoàn HUD tổ chức Lễ công bố bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)

Ngày 16/04/2012, tại trụ sở Tổng công ty Viwaseen, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 199/HUD – HĐTV của Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn HUD bổ nhiệm ông Dương Văn Phúc – Phó tổng giám đốc Tập đoàn HUD giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường (Viwaseen) thuộc Tập đoàn HUD kể từ ngày 16/04/2012.
Dự Lễ công bố, Tập đoàn HUD có: ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch HĐTV; ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Ngô Doãn – Thành viên HĐTV, Trưởng ban kiểm soát nội bộ; Kiểm soát viên và một số Trưởng phòng ban của Tập đoàn. Tổng công ty Viwaseen có: ông Dương Văn Phúc – Chủ tịch HĐTV; ông Lê Khả Mạnh – Tổng giám đốc; cùng các Thành viên HĐTV, Ban giám đốc và Trưởng các phòng ban của Tổng công ty Viwaseen.

Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Đăng Nam (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Dương Văn Phúc.

Sau khi công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho ông Dương Văn Phúc, ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Tập đoàn HUD đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Dương Văn Phúc. Nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong thời gian tới, Chủ tịch Tập đoàn tin tưởng với cương vị mới, ông Dương Văn Phúc sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết, ổn định, cùng cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tổng công ty Viwaseen phát huy truyền thống của đơn vị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ông Dương Văn Phúc đã phát biểu cảm ơn HĐTV Tập đoàn HUD đã tin tưởng bổ nhiệm ông vào chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viwaseen. Trên cương vị mới, ông Dương Văn Phúc tin tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cũng như cán bộ, nhân viên trong toàn Tổng công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Dương Văn Phúc hứa sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết khả năng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Tổng công ty trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn