Tập đoàn HUD và Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm.

Ngày 07/06/2012, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sau gần hai năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, Bộ Công an có: Trung tướng Phạm Quý Ngọ – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, đại diện một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố phía Bắc nơi có các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HUD. Bộ Xây dựng có Thứ trưởng Trần Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng. Tập đoàn HUD có ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên Tập đoàn; Trưởng các phòng, ban, Giám đốc các Ban quản lý dự án và lãnh đạo các công ty thành viên của Tập đoàn.

Thay mặt Tập đoàn HUD và Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, ông Nghiêm Văn Bang – Tổng giám đốc Tập đoàn HUD đã báo cáo với lãnh đạo hai Bộ và các đại biểu về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ngày 29/09/2010, Tập đoàn HUD và Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã ký Quy chế phối hợp số 01 trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn HUD. Đến nay, qua gần hai năm thực hiện Quy chế đã đem lại những kết quả rõ rệt đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. CBCNV Tập đoàn đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội tại đơn vị mình; lực lượng Cảnh sát nhân gắn bó hơn, giúp đỡ doanh nghiệp nhiều hơn trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản, bảo vệ cán bộ cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế. Để Quy chế phối hợp phát huy hơn nữa hiệu quả, báo cáo của Tổng giám đốc Tập đoàn HUD cũng nêu rõ, thời gian tới, Tập đoàn HUD và Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị cá nhân thuộc hai đơn vị phối hợp ngày càng chặt chẽ, chủ động trao đổi mọi thông tin liên quan để cùng bàn bạc thống nhất đường lối xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện một số đơn vị thuộc Tập đoàn HUD và Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm phát biểu, góp ý kiến để Quy chế phối hợp tiếp tục đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và Thứ trưởng Trần Văn Sơn đánh giá rất cao ý nghĩa cũng như kết quả đã đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp của hai đơn vị. Hai Thứ trưởng bổ sung một số định hướng quan trọng và tin tưởng từ thực tế triển khai, hai đơn vị sẽ tiếp tục bổ sung các nội dung cần thiết để việc thực hiện Quy chế ngày càng hiệu quả, giúp cho các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các đơn vị của Tập đoàn HUD thực sự lành mạnh, hiệu quả, tăng trưởng, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Đăng Nam –  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đặc biệt là Bộ Công an và Bộ Xây dựng để Tập đoàn HUD hoạt động đúng chính sách pháp luật Nhà nước, giữ vững ổn định, tăng trưởng, bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chủ tịch Tập đoàn HUD khẳng định sẽ cùng Hội đồng thành viên Tập đoàn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát nhân dân để thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp mà hai đơn vị đã ký kết.


Trung tướng Phạm Quý Ngọ – UV Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Son phát biểu tại Hội nghị.


Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm phát biểu tại Hội nghị.


Chủ tịch Tập đoàn HUD Nguyễn Đăng Nam phát biểu tại Hội nghị.


Tổng giám đốc Tập đoàn HUD Nghiêm Văn Bang phát biểu tại Hội nghị.
Đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Tập đoàn HUD phát biểu tại Hội nghị.