Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch SXKD tháng 3/2012

Ngày 05/03/2012, tại trụ sở Tập đoàn, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 2 và triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 3/2012.

Chủ tịch Tập đoàn phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Đăng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn chủ trì Hội nghị, có sự tham gia của ông Nghiêm Văn Bang – Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Ngô Doãn – Thành viên HĐTV Tập đoàn, Trưởng ban Kiểm Soát nội bộ; các ông trong Ban Tổng giám đốc Tập đoàn; Kiểm soát viên, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc các Ban QLDA của Tập đoàn; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Công ty thành viên.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 2 và nhiệm vụ SXKD tháng 3 do Trưởng ban Kinh tế – kế hoạch trình bày, Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn đã thảo luận với Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban Tập đoàn, các Công ty thành viên về những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2012 và kế hoạch cũng như các giải pháp thực hiện kế hoạch tháng 3 và quý I/2012. Thống nhất nhận định, do tình hình chung của thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng và chính sách thắt chặt của ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì nên việc thực hiện kế hoạch tháng 3 và những tháng tiếp theo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn đã chỉ đạo các phòng, ban, các công ty thành viên cần nỗ lực hơn nữa, triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng để dần từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, Chủ tịch và Tổng giám đốc nhấn mạnh, Tập đoàn tiếp tục duy trì thực hiện tập trung triển khai dứt điểm các dự án có tính khả thi cao về thị trường để nhanh chóng đưa sản phẩm ra kinh doanh thu hồi vốn, đồng thời tập trung quyết liệt, dứt điểm việc thu hồi công nợ để bổ sung nguồn vốn duy trì ổn định các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư phát triển theo Chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn trong giai đoạn 2011 – 2015