Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 5 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 6/2012

Sáng ngày 04/06/2012, tại trụ sở Tập đoàn, ông Nghiêm Văn Bang – Tổng giám đốc Tập đoàn đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 và 05 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2012 của Tập đoàn. Ban Tổng giám đốc Tập đoàn đã mời ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, các thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn và Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên dự Hội nghị. Tham dự Hội nghị có: Kiểm soát viên Tập đoàn; Trưởng các phòng, ban Tập đoàn; Giám đốc các Ban quản lý dự án của Tập đoàn, Giám đốc các Công ty thành viên Tập đoàn.

 Ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2012, Ban Tổng giám đốc cùng Tổng giám đốc các Tổng công ty, Trưởng một số phòng ban, Ban Quản lý dự án, Giám đốc Công ty thành viên đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn, những việc đã làm và chưa làm được của 05 tháng đầu năm, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ của tháng 6 cũng như 6 tháng đầu năm.


Ông Nghiêm Văn Bang – Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn trong 5 tháng đầu năm và kế hoạch của các tháng tiếp theo cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong năm 2012, ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Tập đoàn yêu cầu Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn trong điều hành cần tiếp tục quyết liệt giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tích cực thực hiện các giải pháp lớn đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn thông qua như tăng cường cải cách hành chính, tập trung nhân lực, vật lực cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn, song song với đó tìm kiếm phát triển các dự án đầu tư mới… bảo đảm toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch, duy trì tăng trưởng và phát triển trong năm 2012. Chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các Tổng công ty hoàn thành công tác cổ phần hóa theo tiến độ đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và ý kiến của Chủ tịch Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị với nhiệm vụ, kế hoạch được giao, bám sát định hướng chỉ đạo của Hội đồng thành viên, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý, giám sát, đôn đốc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh, đồng thời rà soát bố trí hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn, cùng với đó là tăng cường thực hiện tiết giảm theo kế hoạch tiết giảm chi phí Tập đoàn đã ban hành theo chỉ đạo của Chính phủ… nhằm hoàn thành kế hoạch của tháng 6, đẩy mạnh kết quả 6 tháng đầu năm, tạo đà để Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.


Lãnh đạo các Tổng công ty thành viên phát biểu tại Hội nghị:

Chiều cùng ngày, Tổng giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình tiết giảm chi phí quản lý tại Công ty mẹ trong năm 2012 theo Nghị quyết số 80/NQ-HUD của Hội đồng thành viên Tập đoàn. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Tập đoàn, một số Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các sàn giao dịch bất động sản thuộc Tập đoàn. Mục tiêu của Công ty mẹ Tập đoàn trong năm 2012 tiết giảm được 58 tỷ đồng.

Thực hiện tiết giảm chi phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong năm 2012. Tập đoàn đã đề ra Chương trình tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ. Số tiền tiết kiệm từ tiết giảm chi phí quản lý trong năm 2012 là dự kiến khoảng 125 tỷ đồng.