Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2011

Ngày 5/7/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, thông qua nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.
Dự hội nghị, khách mời có các đồng chí: Nguyễn Hồng Quân – Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Trần Nam – Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Đồng Tiến – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Trung tướng Hoàng Kông Tư – Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (Bộ Công an); lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và phóng viên một số cơ quan báo chí. Tập đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Nguyễn Thanh Minh – Phó chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Nguyễn Đăng Nam – Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn TN, các Phòng, Ban nghiệp vụ, Ban quản lý dự án của Tập đoàn và các Tổng công ty, Công ty thành viên, đại diện cho CBCNV Tập đoàn.

Báo cáo sơ kết của đồng chí Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Nam trình bày tại Hội nghị tập trung vào ba vấn đề lớn: Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ; Sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2011; Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011. Theo báo cáo, năm 2011 là năm đầu tiên Tập đoàn bước vào triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm 2011-2015 đã được Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ III thông qua. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, triển khai 05 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, vượt qua các khó khăn thách thức, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã triển khai kế hoạch SXKD năm 2011 đạt được kết quả đáng ghi nhận, làm cơ sở và điều kiện quan trọng để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và cả năm 2011 theo đúng kế hoạch. Qua 6 tháng Tập đoàn đã thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh 19.376 tỷ đồng (đạt 47% KH năm 2011), giá trị đầu tư 6.144 tỷ đồng (đạt 39% KH năm 2011), doanh thu 16.852 tỷ đồng (đạt 47% KH năm 2011), lợi nhuận 984 tỷ đồng (đạt 42% KH năm 2011), nộp ngân sách Nhà nước 854 tỷ đồng (đạt 33% KH năm 2011), tổng diện tích sàn nhà ở 465.000m2 (đạt 31% KH năm 2011). Xác định 6 tháng cuối năm 2011 kinh tế đất nước còn tiếp tục khó khăn, Tập đoàn đã đưa ra kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu như sau: Giá trị sản xuất kinh doanh 21.594 tỷ đồng, giá trị đầu tư 9.681 tỷ đồng, doanh thu 19.015 tỷ đồng, lợi nhuận 1.383 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.740 tỷ đồng, tổng diện tích sàn nhà ở 1.029.000m2.
 


Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
 

Chủ tịch Tập đoàn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo 04 Tổng công ty thành viên Tập đoàn trình bày tham luận đóng góp vào báo cáo chung của Tập đoàn cũng như kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch, mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm của các Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân biểu dương toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2011 đã nỗ lực rất lớn để vượt lên khó khăn thách thức đạt được các kết quả quan trọng, trong đó sau hơn một năm thành lập đi vào hoạt động, Tập đoàn đã phát huy hiệu quả, khẳng định chủ trương thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế Nhà nước của Đảng và Chính phủ là đúng đắn. Đồng chí cho rằng, 6 tháng cuối năm 2011 kinh tế đất nước vẫn còn rất nhiều khó khăn đòi hỏi Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam phải có các giải pháp linh hoạt và quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2011. Trong quá trình đó, Bộ trưởng yêu cầu Tập đoàn tập trung thực hiện ba việc sau: Thứ nhất, duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm công tác tài chính lành mạnh; thứ hai, tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực xây dựng và phát triển các khu đô thị mới trong cả nước; thứ ba, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của Tập đoàn nhằm phát huy tối đa và có hiệu quả sức mạnh của Tập đoàn để khẳng định chủ trương của Đảng và Chính phủ thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế Nhà nước là đúng.
 


Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo sơ kết.

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng, đồng chí Nguyễn Hiệp – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn khẳng định Tập đoàn coi ba việc Bộ trưởng nêu ra là ba mục tiêu quan trọng và Tập đoàn sẽ xây dựng Chương trình hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu này trong toàn Tập đoàn. Đồng chí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn quán triệt các nội dung tại Hội nghị sơ kết nhất là 05 nhóm giải pháp mà Lãnh đạo Tập đoàn đã thống nhất thông qua để tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, góp phần để toàn Tập đoàn hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2011.

Lãnh đạo 04 Tổng công ty tham luận tại Hội nghị sơ kết

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn