Tập đoàn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012

Ngày 13/07/2012, tại Hà Nội, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.
Tham dự Hội nghị, khách mời có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Văn Bình; đại diện một số Vụ chức năng Bộ Xây dựng và một số Bộ, Ngành có liên quan. Tập đoàn có Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc Ban quản lý dự án của Tập đoàn; Lãnh đạo các Tổng công ty, công ty thành viên của Tập đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nghiêm Văn Bang – Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012. Hội nghị cũng đã nghe Trưởng ban Tài chính kế toán Tập đoàn, Lãnh đạo 04 Tổng công ty thành viên Tập đoàn góp thêm ý kiến vào các mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn trong 06 tháng cuối năm 2012.

Chủ tịch Tập đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn.

Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012 tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn đã chia sẻ những khó khăn đang tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản. Thứ trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo Tập đoàn cần tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra tại Hội nghị này, đồng thời đề nghị Tập đoàn quyết liệt thực hiện một số giải pháp trong quá trình tái cơ cấu Tập đoàn, quá trình cổ phần hóa các Tổng công ty, tăng cường công tác quản lý vốn Nhà nước ở các công ty cổ phần, đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, dự án mới, nghiên cứu các công nghệ mới để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh trong 04 lĩnh vực chính của Tập đoàn là đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xâp lắp, đầu tư công trình cấp, thoát nước và xử lý môi trường.


Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Sơn, đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn nhấn mạnh, với truyền thống của Tập đoàn HUD, lãnh đạo Tập đoàn sẽ lãnh đạo cán bộ, viên chức và người lao thi đua, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2012.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn