Tập đoàn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2012 và công bố Quyết định bổ nhiệm ba Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Ngày 3/8/2012, tại trụ sở chính, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 7 và triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 8/2012.
Hội nghị do ông Nghiêm Văn Bang – Tổng
giám đốc chủ trì. Ban giám đốc Tập đoàn đã mời ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ
tịch Tập đoàn và ông Nguyễn Thanh Minh – Phó chủ tịch Tập đoàn, ông Ngô
Doãn – Thành viên HĐTV Tập đoàn dự Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia
của Ban giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các Ban
quản lý Dự án của Tập đoàn ở khu miền Bắc và miền Trung, Giám đốc các
công ty thành viên của Tập đoàn ở phía Bắc.


Tổng giám đốc Nghiêm Văn Bang chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Kinh tế kế
hoạch về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 7 và các nhiệm vụ SXKD
tháng 8 của Công ty mẹ – Tập đoàn và các Công ty con, Tổng giám đốc Tập
đoàn đã cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị tập trung thảo luận, đánh
giá và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tháng 8 cũng
như nhiệm vụ của cả quý III, tạo cơ sở để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
SXKD của 6 tháng cuối năm 2012.

Cũng tại Hội nghị, Tập đoàn đã công bố
và trao quyết định của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn về việc bổ nhiệm mới ba
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, gồm các ông: Đỗ Hoài Đông, Nguyễn Tuấn Anh
và Trần Văn Thành.

(Nguồn: hud.com.vn)

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn