Tập huấn Tiêu chuẩn kỹ thuật về VLXD không nung

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, Bộ Xây dựng đã xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về VLXD không nung,..

..gồm các
tiêu chuẩn Quốc gia về gạch bê tông, bê tông nhẹ – gạch bê tông khí chưng áp (AAC),
vữa cho bê tông nhẹ, bê tông nhẹ – gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – yêu cầu
kỹ thuật, bê tông nhẹ – gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – phương pháp thử,
chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng bê tông khí chưng áp, định
mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (bổ sung).

Để phổ biến các tiêu chuẩn kỹ thuật này, Bộ Xây
dựng sẽ tổ chức tập huấn Tiêu chuẩn về VLXD không nung tại Hà Nội và TP.HCM vào
cuối tháng 6 này. Đối tượng tham dự tập huấn gồm cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên
môn nghiệp vụ đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng: Sở Xây
dựng, Sở NN&PTNT, Sở GTVT, Sở Công thương, các Phòng Quản lý đô thị/Phòng
Kinh tế và hạ tầng quận/huyện; các nhà thầu; các chủ đầu tư; các BQLDA đầu tư xây
dựng…

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn