TCty Xây dựng Bạch Đằng: Đẩy nhanh tiến độ trên các công trình trọng điểm

Lãnh đạo của TCty Xây dựng Bạch Đằng (thành viên của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị) vừa cho biết, để đảm bảo đúng kế hoạch đề ra trong năm 2011, từ nay cho đến hết quý IV toàn thể CBCNV của TCty trên mọi miền của Tổ quốc ra sức thi đua, phấn đấu lao động và sản xuất để kịp tiến độ đề ra, nhất là tại các dự án trọng điểm của TCty như Nhiệt điện Quảng Trạch, Nhiệt điện Thái Bình, nâng cấp đô thị Đà Nẵng;…
…đồng thời thực hiện tốt quản lý thi công, rà soát lại tiến độ thi công theo yêu cầu của chủ đầu tư đối với các dự án đang triển khai; có các giải pháp hợp lý bảo đảm đủ nhân lực, vật tư, nguồn vốn để thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động; Tập trung các dự án trọng điểm của TCty và các đơn vị thành viên như Nhiệt điện Vũng Áng, chung cư CT4 Thạch Bàn, đường Lạch Tray – Hồ Đông, Nhiệt điện Quảng Ninh, dự án khu nhà ở và văn phòng cho thuê tại Linh Đàm – Hà Nội… Mục tiêu phấn đấu trong quý IV giá trị sản lượng đạt 1.420 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp 1.144 tỷ đồng; doanh thu 950 tỷ đồng; nộp ngân sách 35 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm TCty Xây dựng Bạch Đằng vẫn duy trì ổn định được kế hoạch. Giá trị SXKD đạt 2.912 tỷ, đạt 68% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ; Doanh thu 2.025 tỷ, đạt 69% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ; Thu hồi vốn 2.159 tỷ, đạt 85% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng; Nộp ngân sách 75 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2010.

Đóng đô tại Hải Phòng, công tác xây dựng và “làm đẹp” cho TP Cảng cũng được TCty hết sức quan tâm. TCty đã ký hợp đồng gói thầu A1 xây dựng tuyến cống nước thải 1, 4, 5 và đường dẫn tới trạm xử lý nước thải Vĩnh Niệm, thuộc dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I. Quy mô thi công xây dựng hai tuyến cống bao/áp lực thu gom và chuyển nước thải đến trạm Chợ Hàng và một tuyến cống áp lực vận chuyển từ trạm bơm Chợ Hàng đến Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, bao gồm các cống tự chảy BTCT DN800: 740m, DN1000: 313,5m; cống áp lực HDPE DN1000: 2.635m, DN630: 542m; cống áp lực ống gang cầu DN1200mm: 2.147m. Gói thầu có giá trị gần 400 tỷ đồng. Thời gian thi công 36 tháng.