Thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bạch Đằng

Ngày 04/4/2011, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ra Quyết định số 14/QĐ-HĐTV/TCT về việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bạch Đằng.
Sàn giao dịch bất động sản Bạch Đằng trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng có chức năng, nhiệm vụ: Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, mua và môi giới bất động sản; Thực hiện các dịch vụ định giá, tư vấn, quảng cáo, đấu giá và quản lý bất động sản; Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Tổng công ty.

Sàn giao dịch bất động sản Bạch Đằng có con dấu, có tài sản, tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để giao dịch; tổ chức và hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng và Quy chế tổ chức và hoạt động riêng do Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng phê duyệt; địa điểm làm việc đặt tại trụ sở của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn