Thi công các Si lô, Ống khói bằng biện pháp Cốp pha trượt

Với truyền thống 50 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cùng bề dày kinh nghiệm trong xây dựng các công trình công nghiệp. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã không ngừng đổi mới và ứng dụng thành công các công nghệ sản xuất hiện đại. Điển hình là ứng dụng công nghệ Cốp pha trượt trong thi công các Silô, Ống khói Nhà máy Xi măng, các Công trình công nghiệp.
Các dự án Công nghiệp Tổng Công ty đã và đang thi công bằng công nghệ Cốp pha trượt:
– Cụm 6 Silô Nhà máy Xi măng Lam Sơn – Ninh Bình;
– Silô, Ống khói Nhà máy Xi măng Tuyên Quang;
– Silô Nhà máy Xi măng Chinfon – Hải Phòng;
– Silô Nhà máy Xi măng Hòa Phát – Hà Nam;
– Ống khói Nhà máy Thép cán nóng Cái Lân – QN;
– Đài nước Nhà máy Kính nổi Chu Lai – Quảng Ngãi;
– Silô Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn – Thanh Hóa;
– Silô Xi măng Ninh Thủy – Khánh Hòa.


Thi công Silô bằng Cốp pha trượt


Silô Xi măng


Cụm 6 Silô Nhà máy Xi măng Lam Sơn – Ninh Bình

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn