Thi công Cống hộp – DA Thoát nước Đà Nẵng

Thi công cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Quy mô công trình:

– Đào đất mương, đặt ống, thi công 10.000m đường
– Cung cấp & lắp đặt ống gang D600=281m; D500 = 6.098m
– Cung cấp & lắp đặt ống BTCT D400=5.425m
– Lắp đặt cống hộp B=1,2m;