Thi công dự án Xây dựng tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang rộng 100m Lạch Tray – Hồ Đông.

Ngày 04/4/2011, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký hợp đồng thực hiện Gói thầu số 3.Đ2-T100 với Chủ đầu tư – Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị.
Gói thầu số 3.Đ2-T100: Thi công xây lắp nền mặt đường, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm bơm, cây xanh và cung cấp lắp đặt thiết bị đoạn từ Km 5+900 đến Km6+694 (794m) tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang rộng 100m Lạch Tray – Hồ Đông.

Gói thầu có giá trị 76.685.000.000 đồng, dự kiến hoàn thành sau 19 tháng thi công.


Phối cảnh một nút giao thông trên tuyến Lạch Tray – Hồ Đông