Thi công Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy

Hiện tại Tổng Công ty đã thực hiện xong công tác chuẩn bị: Thành lập Ban Điều hành dự án (ông Phạm Quang Tường – Phó Tổng Giám đốc TCT kiêm Giám đốc Ban, ông Bùi Thanh Kim – Kỹ sư Xây dựng làm phó Giám đốc Ban), giao hợp đồng thầu phụ cho các Công ty thành viên, xây dựng xong trạm điện và đang tập trung san lấp để đến tháng 12 xong mặt bằng, bắt đầu thi công các hạng mục chính.