Thi công xong Nhà Máy lọc dầu Dung Quất

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng vừa bàn giao hai gói thầu B1 – B3 và CV5 tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho nhà thầu chính là Tập đoàn TECHNIP.
Tổng giá trị của các gói thầu là 21,7 triệu USD. Gói thầu B1 – B3 gồm các hạng mục: toàn bộ 10 nhà biến thế, nhà điều hành trung tâm, 3 nhà đấu nối công nghệ, 2 nhà đấu nối thiết bị đã hoàn thành và đang vận hành. Gói thầu CV5 gồm móng các bồn chứa thành phẩm, 9 km đường ra tuyến ống, 5 km đường giao thông nội bộ, 9 km hệ thống đường thu nước lẫn dầu, 2.200 m2 cảng xuất đường bộ, 14.000 m2 nền bê tông đã hoàn thành.


Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất