Thông báo: Giới thiệu chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Sáng 29/4/2014, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức công bố Quyết định số 20/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khải – Cử nhân Kinh tế, Giám đốc Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kể từ ngày 29/4/2014.

  Ông Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc TCT trao Quyết định…

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh của ông Nguyễn Trọng Khải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng để các Cơ quan, Đơn vị liên quan biết, liên hệ công tác.…và tặng hoa chúc mừng tân Phó TGĐ – Nguyễn Trọng Khải


Ông Phạm Xuân Lũy – TP. TCLĐ TCT công bố Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn