Thông báo tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cần tuyển bổ sung nhân sự cho các vị trí: Phó Tổng Giám đốc; Trưởng, phó phòng; Kỹ sư Xây dựng,… Chi tiết có trong file gửi kèm.