THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cần tuyển dụng các vị trí: Giám đốc Ban Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài Chính, Trưởng phòng Phát triển dự án, Chuyên viên Thiết kế, cụ thể như sau:

1. Vị trí Giám đốc Ban Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng:

1.1. Mô tả công việc: Tham mưu giúp việc cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về việc quản trị tài chính doanh nghiệp, công tác kế toán của Tổng công ty:

a. Công tác tài chính: Chỉ đạo, triển khai và giám sát công tác tài chính của Tổng công ty, bao gồm:
– Quản trị tài chính, hoạch định và quản lý dòng tiền, nguồn vốn;
– Kiểm soát hiệu quả tài chính:
+ Theo dõi, kiểm soát ngân sách đầu tư, ngân sách hoạt động của các dự án, công trình, phân tích hiệu quả và đề xuất điều chỉnh phù hợp;
+ Phân tích các chỉ số tài chính của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả;
+ Tham gia tư vấn, kiểm soát các điều khoản trong hợp đồng thương mại liên quan đến lĩnh vực tài chính.
– Thu xếp tài chính và quan hệ đối tác:
+ Thu xếp các nguồn vốn và theo dõi các khoản vay cho các công trình, dự án;
+ Tái cơ cấu tài chính;
+ Duy trì quan hệ đối ngoại với các đối tác, tổ chức cho vay trong và ngoài nước.
– Hỗ trợ, thực hiện kiểm soát, quản trị tài chính đối với các công ty thành viên, công ty liên kết:
– Tìm kiếm, phân tích các cơ hội đầu tư để tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

b. Công tác kế toán: Triển khai công tác Kế toán của Tổng công ty, bao gồm:
– Tổ chức công tác hạch toán kế toán, kiểm tra chứng từ kế toán theo Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành;
– Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, kê khai các khoản thuế theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Tổng công ty;
– Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế, thu hồi công nợ;
– Là đầu mối làm việc với các sở, ban, ngành, cơ quan thuế khi có công việc phát sinh liên quan đến công tác kế toán;
– Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán; chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán;
– Thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu.

1.2. Yêu cầu:
– Giới tính: Nam, nữ;
– Độ tuổi: 35 tuổi trở lên;
– Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương;
– Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương ở các doanh nghiệp có quy mô lớn;
– Am hiểu chuyên sâu về các quy định, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, tài chính, kế toán;
– Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt;
– Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá, báo cáo;
– Khả năng chịu áp lực cao, năng động, sáng tạo, không ngại thử thách;
– Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm chuyên ngành;
– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

2. Vị trí Trưởng phòng Tài chính:

2.1. Mô tả công việc: Triển khai thực hiện công tác tài chính của TCT, bao gồm:
– Quản trị tài chính, hoạch định và quản lý dòng tiền, nguồn vốn;
– Kiểm soát hiệu quả tài chính:
+ Theo dõi, kiểm soát ngân sách đầu tư, ngân sách hoạt động của các dự án, công trình, phân tích hiệu quả và đề xuất điều chỉnh phù hợp;
+ Phân tích các chỉ số tài chính của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả;
+ Tham gia tư vấn, kiểm soát các điều khoản trong hợp đồng thương mại liên quan đến lĩnh vực tài chính.
– Thu xếp tài chính và quan hệ đối tác:
+ Làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp các nguồn vốn và theo dõi các khoản vay cho các công trình, dự án;
+ Tái cơ cấu tài chính;
+ Duy trì quan hệ đối ngoại với các đối tác, tổ chức cho vay trong và ngoài nước.
– Hỗ trợ, thực hiện kiểm soát, quản trị tài chính đối với các công ty thành viên, công ty liên kết:
– Tìm kiếm, phân tích các cơ hội đầu tư để tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

2.2. Yêu cầu:
– Giới tính: Nam, nữ;
– Độ tuổi: 30 tuổi trở lên;
– Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương;
– Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc tài chính hoặc các vị trí tương đương HOẶC tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán;
– Ưu tiên ứng viên có quan hệ tốt với các ngân hàng;
– Am hiểu chuyên sâu về các quy định, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, tài chính, kế toán;
– Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt;
– Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá, báo cáo;
– Khả năng chịu áp lực cao, năng động, sáng tạo, không ngại thử thách, sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh;
– Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm chuyên ngành;
– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

3. Vị trí Trưởng phòng Phát triển dự án:

3.1. Mô tả công việc:
– Nghiên cứu, khảo sát thị trường, phân tích và xử lý thông tin để tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong công tác phát triển dự án;
– Tìm kiếm và phát triển các dự án trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, … (trong nước và ngoài nước);
– Phân tích, đánh giá tính khả thi các dự án, đề xuất tham mưu cho Lãnh đạo TCT lựa chọn đầu tư các dự án có hiệu quả cao;
– Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Lãnh đạo Tổng công ty tiếp xúc, đàm phán, thương lượng với các đối tác, khách hàng (trong và ngoài nước) về hợp tác đầu tư, liên danh, liên doanh, liên kết để thực hiện dự án và ký kết hợp đồng kinh tế;
– Tổ chức triển khai công tác lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu giá;
– Chủ trì thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Chủ đầu tư, Thầu chính, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Chủ trì thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Chủ đầu tư, Thầu chính, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Làm việc với các sở ban ngành liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước để xúc tiến thủ tục đầu tư các dự án, giải quyết các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai dự án;
– Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án đầu tư được phân giao trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phối hợp hoặc hỗ trợ các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến kinh doanh sản phẩm dự án.

3.2. Yêu cầu:
– Giới tính: Nam, nữ;
– Độ tuổi: 30 tuổi trở lên;
– Tốt nghiệp đại học trở lên khối chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật hoặc kinh tế, tài chính;
– Có ít nhất (03) năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng/Trưởng nhóm/Trưởng bộ phận trong lĩnh vực phát triển dự án, quản lý dự án, đầu tư dự án;
– Hiểu biết về thị trường đầu tư;
– Hiểu biết về quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu;
– Hiểu biết về trình tự thực hiện dự án;
– Hiểu biết về kỹ thuật của các dự án;
– Nắm vững các thủ tục, giao tiếp tốt với các sở, ban, ngành, địa phương;
– Có kỹ năng thuyết trình, bảo vệ dự án;
– Có kỹ năng quản lý;
– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

4. Vị trí Chuyên viên thiết kế:

4.1. Mô tả công việc:
– Khảo sát, đánh giá dự án, định hướng thiết kế; lập hồ sơ yêu cầu chào giá, đánh giá và lựa chọn tư vấn phù hợp liên quan đến các hạng mục nội thất công trình;
– Quản lý hồ sơ thiết kế các hạng mục nội thất công trình: Theo dõi, đánh giá hồ sơ thiết kế từ giai đoạn ý tưởng thiết kế đến thi công, quản lý chất lượng để đảm bảo sự phù hợp với định hướng đầu tư, tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp các thủ tục pháp lý và yêu cầu kỹ thuật
– Lên kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án và quản lý hợp đồng với các nhà thầu thiết kế nội thất công trình;
– Giám sát thiết kế không định kỳ tại công trường đối với các hạng mục liên quan;
– Tham gia công tác thiết kế và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo.

4.2. Yêu cầu:
– Giới tính: Nam;
– Chuyên môn: Kiến trúc sư, tốt nghiệp chính quy chuyên ngành thiết kế quy hoạch/kiến trúc/nội thất tại các trường ĐH Kiến trúc/xây dựng, Mỹ thuật công nghiệp…;
– Có kinh nghiệm trong thiết kế nội thất các dự án khách sạn, trung tâm thương mại, chung cư có quy mô lớn và cao cấp;
– Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành phục vụ công viêc chuyên môn và văn phòng.
– Có trách nhiệm, chủ động;
– Cẩn thận, linh hoạt trong giao tiếp.
– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

5. Quyền lợi ứng viên được hưởng:

– Lương, thưởng hấp dẫn;
– BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động;
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
– Được đào tạo, cử đi tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng theo yêu cầu công việc và nguyện vọng của CBNV;
– Địa điểm làm việc: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa , quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

6. Hồ sơ gồm:

– Đơn xin ứng tuyển;
– Sơ yếu lý lịch, thông tin ứng viên (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú);
– Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, chứng minh nhân dân;
– Giấy khám sức khỏe 6 tháng gần đây;
– Ảnh 4×6: 04 ảnh.

Liên hệ: Phòng Nhân sự – Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa , quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
Điện thoại cố định: 02253 856 251
Người liên hệ: Ms. Hà – Trưởng phòng Nhân sự, sđt 0984800094.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn