Thông báo về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng

Căn cứ nội dung công văn số 6862/UBCK-GSĐC ngày 18/11/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, Tổng công ty trân trọng thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP như sau:

– Tên Công ty: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

– Mã chứng khoán: BDC

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

– Điện thoại: 02253.856251       Fax: 02253.856451.

Trân trọng thông báo.

antalya bayan escort
Free Porn