Thủ tướng bổ nhiệm Hội đồng thành viên của 2 Tập đoàn ngành Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên Cty TNHH MTV của 2 Tập đoàn ngành Xây dựng là Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam.
Đối với Cty TNHH MTV Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị, tại quyết định 1502/QĐ-TTg, Thủ trướng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên; các Ủy viên Hội đồng quản trị ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Ngô Doãn, ông Nghiêm Văn Bang, ông Nguyễn Huy Hoàn giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Đối với Cty TNHH MTV Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà), tại quyết định 1503/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Dương Khánh Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên; các Ủy viên Hội đồng quản trị gồm ông Phạm Công Bổng, ông Vũ Tiến Giao, ông Nguyễn Doãn Hành, ông Nguyễn Thiện Tuấn, ông Nguyễn Quang Mẫn giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Hai quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2011.

antalya bayan escort
Free Porn