Tiến độ thi công Dự án thoát nước Lâm Đồng

Ngay sau khi ký hợp đồng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã thành lập và chỉ đạo Ban điều hành dự án triển khai công tác chuẩn bị công trường, nhanh chóng triển khai thi công khi nhận bàn giao mặt bằng.
Ngày 23/6/2014, Liên danh Nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và Công ty CP Xây dựng Thủy Lợi 1 Nghệ An đã ký hợp đồng: Xây dựng hệ thống thu gom và trạm bơm nước thải thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng (Gói thầu DLWW-04) thuộc Tiểu dự án Đầu tư Xây dựng hệ thống Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng làm Chủ đầu tư.


Công trường thi công Gói thầu DLWW-04

Gói thầu có giá trị 96,7 tỷ đồng (trong đó khối lượng công việc của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng là hơn 58 tỷ đồng), thời gian thi công trong 20.5 tháng,  bao gồm:
– Xây dựng, lắp đặt tuyến cống chính tự chảy uPVC: D200 = 19.954m, D300 = 2.776m, D500 = 2.038m, D600 = 459m;
– Xây dựng, lắp đặt tuyến cống có áp HDPE: D150 = 721m, D200 = 1.567m, D250 = 727m, D300 = 187m, D400 = 2.160m;
– Cung cấp và xây dựng lắp đặt mới các trạm bơm nước thải: PS9, PS10, PS11, PS12;
– Nâng cấp Trạm bơm tổng từ 7.400m3/ngđ lên 12.400m3/ngđ.
Dự án được khởi công từ ngày 21/7/2014.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã thành lập và chỉ đạo Ban điều hành dự án triển khai công tác chuẩn bị công trường, nhanh chóng triển khai thi công khi nhận bàn giao mặt bằng. Vì vậy mặc dù đặc điểm mặt bằng thi công trải dài các tuyến phố, thời tiết không thuận lợi song với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty, sự quyết tâm của BĐH dự án và đơn vị thi công, đến nay Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã thi công được 1600m ống uPVCD200, 120m ống uPVC D300, hạ và lắp đặt được 60 hố ga D900 đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án.


Ông Nguyễn Trọng Khải – Phó Tổng giám đốc TCT kiểm tra, chỉ đạo thi công tại công trường dự án

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn