Tổ chức diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Bach Dang Tower

Ngày 02/02/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng đã phối hợp tổ chức diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) tại Tòa nhà Bach Dang Tower (Tòa nhà) nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành cho Đội PCCC Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị có trụ sở, văn phòng làm việc tại Tòa nhà nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống, sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Giảng viên truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn trước khi vào phần diễn tập

Công tác diễn tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra. Đội PCCC cơ sở đã thực hiện các thao tác rất thuần thục, nhanh gọn, phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với đơn vị PCCC chuyên nghiệp. Kết thúc diễn tập, lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC và lãnh đạo Tổng công ty đã tổ chức họp đánh giá, nhận xét rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH tại Tòa nhà cũng như tăng cường sự phối hợp tác chiến trong công tác chữa cháy giữa Đội PCCC cơ sở và đơn vị PCCC chuyên nghiệp.

Hướng dẫn và thực hành công tác cứu hộ cứu nạn

Hướng dẫn và thực hành công tác chữa cháy bằng bình chữa cháy

Buổi diễn tập đã góp phần nâng cao ý thức cho CBCNV làm việc tại Tòa nhà trong công tác phòng chống cháy nổ, đồng thời kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện PCCC của cơ sở, rèn luyện kỹ năng thực hành, tăng cường phối hợp giữa Đội PCCC cơ sở với lực lượng PCCC chuyên nghiệp, chủ động sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.