Tổng công ty ký Hợp đồng thi công Gói thầu G thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh – Thủy Nguyên – Hải Phòng

Sáng ngày 10/8/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cùng liên danh nhà thầu và đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng đã ký kết Hợp đồng thi công xây dựng cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh với Nhà máy Xi măng Hải Phòng (gói thầu G) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh trong khuôn khổ Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I.

Đại diện các bên ký kết Hợp đồng

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP là Nhà thầu đứng đầu liên danh với các đơn vị: Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng sẽ triển khai thi công Cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh với Nhà máy xi măng Hải Phòng.


Ông Trần Huy Vĩnh – Giám đốc BQL dự án cải thiện ĐKVSMT Hải Phòng đại diện chủ đầu tư trao Hợp đồng cho ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc BDCC, đại diện đơn vị đứng đầu liên danh

Gói thầu có giá trị hơn 543 tỷ đồng, thời hạn thi công dự kiến là 09 tháng kể từ ngày khởi công công trình. Địa điểm công trình tại xã Gia Minh, Gia Đức và thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu của Gói thầu nhằm phục vụ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh để cải thiện điều kiện giao thông, đảm bảo về năng lực vận chuyển rác thải tới khu liên hợp này, đồng thời đảm bảo năng lực vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đáp ứng các dự án trong khu vực.

Mặt khác, Gói thầu còn kết nối các khu dân cư, khu công nghiệp với Quốc lộ 10 và thị trấn Minh Đức; góp phần chỉnh trang đô thị, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển thành phố Hải Phòng theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp.


Ông Trần Huy Vĩnh phát biểu tại lễ ký kết Hợp đồng


Ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc BDCC đại diện đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu phát biểu tại lễ ký kết Hợp đồng.