Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trúng thầu Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho đảo Bạch Long Vĩ (giai đoạn 1)

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP tham gia dự thầu và đã trúng thầu Gói thầu số 5: Thi công xây dựng hồ chứa nước ngọt – Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho đảo Bạch Long Vĩ (giai đoạn 1), Gói thầu có giá trị hợp đồng là 159,6 tỷ đồng, xây dựng Hồ chứa nước ngọt có dung tích 60.000m3, thời gian thi công trong 18 tháng kể từ ngày khởi công.
Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho đảo Bạch Long Vĩ (giai đoạn 1) do Tổng đội Thanh niên xung phong làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Địa điểm xây dựng: tại phía Đông khu dân dụng của đảo Bạch Long Vĩ, Hồ chứa nước được xây dựng trên diện tích 1,5ha và hệ thống kênh thu nước mưa nằm trên sườn núi có lưu vực thu nước 7,9ha.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn