Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đẩy mạnh tiến độ thi công Gói thầu B – dự án DAP2 – Lào Cai.

Gói thầu bao gồm xây dựng 19 hạng mục công trình chính và phụ trợ, giá trị Hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 13 tháng. Được Khởi công từ tháng 3/2013, hiện tại giá thi công của Gói thầu đạt 50 tỷ đồng. Thi công phần thô: kết cấu bê tông cốt thép đạt 85%; phần xây thô đạt 40%. Cơ bản xong các thủ tục trình duyệt các vật liệu hoàn thiện (sơn, chống thấm mái, lưới B40,…). Tổng công ty yêu cầu Ban điều hành dự án tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương bàn giao phần thô các hạng mục đã hoàn thành cho Nhà thầu lắp đặt kết cấu thép, thiết bị; tập trung nhân lực hoàn thiện phần thô các hạng mục còn lại; khẩn trương thực hiện công tác hoàn thiện (trát, sơn, lắp đặt cửa,…).
Gói thầu bao gồm xây dựng 19 hạng mục công trình chính và phụ trợ, giá trị Hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 13 tháng. Được Khởi  công từ tháng 3/2013, hiện tại giá thi công của Gói thầu đạt 50 tỷ đồng. Thi công phần thô: kết cấu bê tông cốt thép đạt 85%; phần xây thô đạt 40%. Cơ bản xong  các thủ tục trình duyệt các vật liệu hoàn thiện (sơn, chống thấm mái, lưới B40,…). Tổng công ty yêu cầu Ban điều hành dự án tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương bàn giao phần thô các hạng mục đã hoàn thành cho Nhà thầu lắp đặt kết cấu thép, thiết bị; tập trung nhân lực hoàn thiện phần thô các hạng mục còn lại; khẩn trương thực hiện công tác hoàn thiện (trát, sơn, lắp đặt cửa,…).


Phối cảnh dự án DAPII – Lào Cai

Dự án xây dựng công trình Nhà máy sản xuất phân bón Diamoni Photphat – DAPII do Công ty Cổ phần DAP số 2-VINACHEM đầu tư với công suất 330.000 tấn/năm tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng , huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tổng mức đầu tư khoảng 250 triệu USD. Dự án đầu tư xây dựng mới một nhà máy sản xuất phân bón DAP trên khu đất diện tích 70,85 ha, gồm: Xưởng sản xuất Axít Sunfuríc; Xưởng sản xuất Axít Phốtphoríc; Xưởng sản xuất phân bón DAP; Các xưởng sản xuất phụ trợ phát điện, cấp hơi, nước; Các công trình hành chính, sinh hoạt, kho tàng, phục vụ sản xuất.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn