Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng hoàn thành công tác hoàn trả mặt đường, tôn tạo vỉa hè các Tuyến 1,4,5 Gói thầu A1 – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố và Ban quản lý cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng, những ngày đầu tháng 02/2015, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã chỉ đạo Ban điều hành dự án Hải Phòng tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, thiết bị thi công, tăng ca lao động để tập trung cho công tác hoàn trả mặt bằng các tuyến 1,4,5 Gói thầu A1 (Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1) đảm bảo vệ sinh môi trường, an sinh xã hội cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán 2015.
Với nỗ lực, quyết tâm của Ban điều hành và các đơn vị thi công, đến ngày 12/02/2015 Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã thi công hoàn thành 100% trải lớp bê tông nhựa hạt trung mặt đường, sửa chữa, bù vênh những phần bị hư hỏng lún sụt và lắp đặt bó vỉa, dọn vệ sinh toàn tuyến cho các Tuyến 1, 4,5 tại các đường Nguyễn Công Hòa và Hoàng Minh Thảo, Thiên Lôi, Đồng Thiện, Khúc Thừa Dụ, đáp ứng đúng yêu cầu về tiến độ của dự án, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.

Hình ảnh khẩn trương triển khai thi công tại công trường Gói thầu A1

Kết quả các tuyến được hoàn thiện, đảm bảo VSMT, an sinh xã hội nhân dịp Tết Ất Mùi 2015

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn