Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng phát động thi đua đợt 5 tại dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng

Ngày 20/02/2012, tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 – Hà Tĩnh, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 4 và triển phát động phong trào thi đua đợt 5, lập thành tích chào mừng ngày chiến thắng 30 tháng 4, Quốc tế lao động 1 tháng 5 và Quốc khánh 2 tháng 9.
Đ/c Lê Hồng Sơn – Giám đốc Ban điều hành dự án

Đến dự lễ phát động thi đua có đồng chí Phan Văn Hiến – Phó trưởng ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch, đ/c Nguyễn Viết Xuân – Phó giám đốc Ban dự án điện Vũng Áng 1- LILAMA – Giám đốc công trường, các đ/c cán bộ phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng thầu EPC;

Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng có đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng Giám đốc, đ/c Đoàn Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn TCT, các đ/c trong Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, trưởng, phó Phòng ban nghiệp vụ TCT và CBCNV trong Ban điều hành dự án Vũng Áng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia thi công: Công ty CPXD 201, Công ty CPXD 203, Công ty CPXL Hải Long, Trung tâm TN và KSXD Bạch Đằng, Công ty CPXD Đầu tư và Phát triển Bạch Đằng 15, Công ty CPXDTH Tấn Sang, XN 1- Công ty CP Agromas -VN, Doanh nghiệp tư nhân TMDV Tân Vũ, Công ty CP LILAMA 69-1 và toàn thể CBCNV của các đơn vị trực tiếp thi công trên công trường.

Đ/c Lê Hồng Sơn – Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thay mặt Ban điều hành báo cáo sơ kết phong trào thi đua đợt 4, triển khai thực hiện phong trào thi đua đợt 5. Báo cáo nêu rõ trong đợt thi đua vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty, toàn thể CBCNV lao động của Tổng công ty trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thi đua sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể và CBCNV thi công trên công trường, Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hải Phòng, Thành đoàn Hải Phòng, Chủ đầu tư – Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tặng thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân như: Cờ thi đua xuất sắc, Công trình thanh niên tiêu biểu, Bằng khen, Giấy khen…

Đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng trao giấy khen và tặng quà cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong phong trào thi đua đợt 4


Đ/c Đoàn Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng trao giấy khen và tặng quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong phong trào thi đua đợt 4

Căn cứ vào các mốc tiến độ chủ đầu tư đề ra, Ban điều hành dự án Vũng Áng – Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã cụ thể mục tiêu thi đua các mốc tiến độ từng hạng mục của dự án để các đơn vị triển khai thực hiện. Tại lễ phát động thi đua, các đơn vị tham gia thi công dự án đã nhiệt liệt hưởng ứng và ký kết bản giao ước thi đua các mốc tiến độ đợt 5. Cam kết quyết tâm thực hiện tốt nhất các yêu cầu của chủ đầu tư.


Đại diện các đơn vị thi công ký giao ước thi đua

Đại diện chủ đầu tư – đồng chí Phan Văn Hiến – Phó trưởng ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch; Giám đốc công trường – đồng chí Nguyễn Viết Xuân – Phó giám đốc Ban dự án điện Vũng Áng 1- LILAMA ghi nhận và biểu dương những cố gắng của tập thể CBCNV Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng trên công trường trong thời gian qua, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt các yêu cầu của dự án.

Đ/c Phan Văn Hiến – Phó trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch, phát biểu tại lễ phát động thi đua

 
Đ/c Nguyễn Viết Xuân – Phó giám đốc Ban dự án điện Vũng Áng 1- LILAMA, phát biểu tại lễ phát động thi đua

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, đồng chí Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động sản suất trên công trường vừa qua đồng thời giao nhiệm vụ trong thời gian tới cho Ban điều hành dự án Vũng Áng và các đơn vị của Tổng công ty. Tổng giám đốc yêu cầu toàn thể CBCNV Ban điều hành và các đơn vị phải đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện tốt các mốc tiến độ đảm bảo chất lượng và an toàn lao động theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng phát biểu tại lễ phát động thi đua

antalya bayan escort
Free Porn