Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thực hiện thành công phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng

Sáng 21/02/2014, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã thực hiện thành công phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

Phiên đấu giá đã thu hút được 192 nhà đầu tư tham dự. Kết quả 896.200 cổ phần đã được bán  ra, như vậy 12,56% số lượng cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đưa ra đấu giá đã được bán với tổng giá trị huy động được là 9,14 tỷ đồng, thu về  179,24 triệu đồng thặng dư vốn.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Tổng
Công ty Xây dựng Bạch Đằng, ngày 21/2/2014:

Số cổ phần đưa ra đấu giá

7.137.857
cổ phần

Mệnh giá

10.000
đồng/cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

896.200
cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp
lệ

192
phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

896.200
cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

50.000
cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

500
cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.200
đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.200
đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.200
đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.200
đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.200
đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

192
NĐT

Tổ chức

0
NĐT

Cá nhân

192
NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

896.200
cổ phần

Trong đó. số lượng cổ phần trúng
giá của NĐT nước ngoài

0
cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

9.141.240.000
đồng


google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn