Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2014

Ngày 17/12/2014, tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2014 thành phố Hải Phòng, Ban chỉ huy quận sự Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và cá nhân đồng chí Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2014.


Ông Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TCT nhận Bằng khen

Năm 2014, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn song với quuyết tâm của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV toàn đơn vị, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã gặt hái được nhiều thành công, kết quả SXKD toàn Tổng công ty ước thực hiện năm 2014 hoàn thành kế hoạch đề ra; bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị được Tổng công ty chú trọng. Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, Bộ chỉ huy quân sự Thành phố, Cơ quan quân sự địa phương và Đảng ủy Tổng công ty về công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2014. Tổ chức triển khai các kế hoạch công tác đạt yêu cầu, tiến độ được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả công tác. Tham gia và đạt “Giải A” tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Khối 10 Ban CHQS tự vệ thành phố.

Ghi nhận những đóng góp hiệu quả của Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, ngày 11/11/2014, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 2462/QĐ-CT tặng bằng khen cho Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty và cá nhân đồng chí Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2014.

Một số tiết mục của Tổng công ty tham gia tại Hội diễn nghệ
thuật quần chúng lực lượng vũ trang Khối 10 Ban CHQS tự vệ thành phố